ما هو موقفك من مشرع قانون الاضراب الذي تعده الحكومة ؟


Réponses%Nb votes
  اوافقك عليه 16.67%1
  لا اوافق عليه 83.33%5
  لا يهم 0%0


  • Combat de kick boxing: Qui gagne entre Ariane Brodier et Elodie Frege? voir
  • Etes vous pour le retour de la monarchie en France voir
  • Etes-vous un joueur / une joueuse voir