Manaiky ny handravana ny Assemblée Nationale Malagasy ve ianareo @ izay korontana izao??


Réponses%Nb votes
  ENY 32%8
  TSIA 36%9
  Tsy manan-kevitra 8%2
  Aleo ho vita aloa ny Présidentielles 24%6
0 Commentaires